Oferta Biblioteki dla najmłodszych

Jeśli szukacie fajnych cyklicznych zajęć dla Waszych maluchów to na pewno znajdziecie je w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Poniżej prezentujemy propozycje, z których mogą skorzystać dzieci od pierwszego do czwartego roku życia!

Bajkowo-Muzyczne Szkraby

  • Dla kogo: dla dzieci w wieku 1+ (wraz z rodzicami)
  • Kiedy: w każdy wtorek, w godz. 16:30-17:15/17:30
  • Opis: Ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci, na których razem czytamy, słuchamy, gramy, śpiewamy, wykonujemy prace plastyczne i po prostu… dobrze się bawimy.

Logorytmika w Bibliotece

  • Dla kogo: dla dzieci w wieku od 3. do 4. roku życia
  • Kiedy: w każdy wtorek, w godz.  16:00 – 16:30
  • Liczebność grupy: maksymalnie sześcioro dzieci
  • Opis: Logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Mają one formę zabawy, dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała (makroruchy), a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy mowy (mikroruchy). Głównym celem jest więc korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku. Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie). Są więc też środkiem stosowanym w terapii osób z zaburzeniami na tle społecznym.

 

Źródło: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie