Półkolonie “Kreatywnie z MDK” – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na zajęcia półkolonijne “Kreatywnie z MDK” organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie w dniach 11-15 lutego 2019 r.

 1. Rekrutacją na zajęcia półkolonijne „KREATYWNIE Z MDK” zajmuje się Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora MDK.
 2. Półkolonie „KREATYWNIE Z MDK” są formą zajęć przeznaczoną dla wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, w wieku od 8 do 12 lat. (ROCZNIKOWO 2007-2010)
 3. Półkolonia organizowana jest dla 34 uczestników
 4. Całkowity koszt półkolonii wynosi 150 zł. Wpłaty po zakwalifikowaniu uczestnika należy dokonać na konto rady rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie w terminie do 6 lutego 2019 r. Nr konta podany jest na stronie MDK www.mdkkutno.pl
 5. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia „KREATYWNIE Z MDK”, to jest niezapełnienia listy uczestników zajęć przez wychowanków MDK przewidujemy przyjęcie na zajęcia dzieci nie będącymi wychowankami MDK.
 6. Zgłoszenia dzieci na półkolonie przyjmujemy od 16.01.2019 do 31.01.2019.
 7. Zgłoszenia dokonujemy osobiście w sekretariacie MDK poprzez kompletne wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika. Sekretariat jest czynny w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 16.00, w piątki od 7.00 do 15.00.
 8. O kolejności przyjęcia dzieci niebędącymi wychowankami MDK decydują następujące kryteria: a. Wiek dziecka, 8 do 12 lat; b. Dziecko jest rodzeństwem wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury zapisanego na zajęcia „KREATYWNIE Z MDK”; c. Kolejność oddania w sekretariacie kompletnie wypełnionej KARTY UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Decyduje data wpływu.
 9. Wszelkie pytanie proszę kierować do sekretariatu lub na pocztę elektroniczną (mailową) na adres rekrutacja.mdkkutno@wp.pl.
 10. Postępowanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 r.
 11. O wynikach rekrutacji powiadomimy rodziców/opiekunów zgłoszonych dzieci drogą mailową i telefoniczną w 4 lutego 2019 r.
 12. Szczegółowy plan zajęć, oraz inne informacje będą podane rodzicom/opiekunom po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną.
 13. Wstępny harmonogram zajęć – główne atrakcje (szczegółowy harmonogram z uwzględnieniem godzin i wszystkich zajęć będzie udostępniony na stronie MDK i w sekretariacie od 4 lutego 2019 r.

 

PLANOWANY PROGRAM PÓŁKOLONII:

PONIEDZIAŁEK 11.02.2018 r.

 • Spotkanie organizacyjne uczestników z opiekunami. Zapoznanie się regulaminami i dokładnym harmonogramem zajęć.
 • Warsztaty kulinarne

WTOREK 12.02.2019

 • Wyjazd do Płocka
 • Teatr dramatyczny – spektakl ,,Królewna Śnieżka”.
 • Stare Boryszewo – ,,ZAKĄTEK Odkrywców”, Warsztaty

ŚRODA 13.02.2019

 • Warsztaty z rękodzielnictwa artystycznego w MDK.
 • Film w KDK Kutno

CZWARTEK 14.02.2019

 • Wyjazd do Łodzi
 • Park trampolin Saltos – zajęcia z trenerem
 • Eksperymentarium w Manufakturze

PIĄTEK 15.02.2019

 • Kręgielnia w kutnowskim Aquaparku
 • Zakończenie półkolonii.

 

Źródło/fot.: Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie