Szkoła Podstawowa nr 7 – komunikat

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie