Pięknie być człowiekiem – konkurs recytatorski [zgłoszenia do 23.04]

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego zaprasza do udziału w XLII edycji konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowiekiem”. W tym roku rejonowe eliminacje odbywają się online.

Organizator:

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego / Eliminacje rejonowe: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie.

Dla kogo:

Dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat.

Zasady konkursu:

W 2019 roku Książnica Płocka rozpoczęła kampanię ekologiczną „Czysta Karta” uświadamiającą, jak ważne jest, byśmy wspólnie zadbali o przyszłość naszej planety, a XLII edycja konkursu została wpisana do kalendarza działań w ramach kampanii. Sugerujemy, aby dobór repertuaru recytacji uwrażliwiał na piękno przyrody, ukazywał bogactwo i różnorodność fauny i flory, a może podkreślał potrzebę ich ochrony.

Konkurs przebiegać będzie w 3 kategoriach:

  • klasy I-III,
  • klasy IV-VI,
  • klasy VII,VIII.

Recytatorzy ze starszych grup wiekowych prezentują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych prezentują dwa wiersze.

Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji utworów:

  • szkoła podstawowa kl. I-III 3-5 min.
  • szkoła podstawowa kl. IV-VI 6-8 min.
  • szkoła podstawowa kl. VII-VIII 6-10 min.

Termin zgłaszania prac:

23 kwietnia 2021 r. (piątek) / Kartę zgłoszenia należy przesłać do 31 marca 2021 r.

Sposób dostarczenia prac:

Rejonowe eliminacje do Konkursu będą przeprowadzane w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Szkoły wyłaniają recytatorów i przesyłają kartę zgłoszenia (skan) na adres r.was@bibliokutno.pl lub dostarczają osobiście do MiPBP w Kutnie (Oddział dla Dzieci i Młodzieży) do 31 marca 2021 r.

Nagranie recytatora w formacie MP4 należy przesłać na podany wyżej adres lub dostarczyć osobiście do MiPBP w Kutnie (Oddział dla Dzieci i Młodzieży) do 23 kwietnia 2021 r.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników:

Wrzesień 2021 r., strona bibliokutno.pl

Kontakt z organizatorem:

Eliminacje rejonowe: r.was@bibliokutno.pl

Dokumenty konkursowe:

Powołane przez organizatora jury oceni recytujących 26 kwietnia 2021 r. Po ocenie na stronie internetowej pojawią się wyniki z nazwiskami osób, które zakwalifikowały się do finału. Szczegóły w regulaminie.

Finał konkursu odbędzie się w Płocku 12 czerwca 2021 r. w Książnicy Płockiej w godzinach 10-14 w przypadku tradycyjnej formy przeglądu. W przypadku wersji online podsumowanie i ogłoszenie wyników będzie dostępne na stronie internetowej Książnicy Płockiej o godz.11.00. O formule finału organizator poinformuje do 22 maja 2021 r. po uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Informacje dodatkowe:

Regulamin, Oświadczenie.

Źródło / grafika:

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego / Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie.