1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin forum dyskusyjnego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady na jakich możesz korzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami opublikowanymi w serwisie KutnoRodzinne.pl.
 2. Dokonując wpisów w komentarzach, akceptujesz warunki określone w Regulaminie serwisu KutnoRodzinne.pl i zobowiązujesz się do przestrzegania obowiązków z tego Regulaminu wynikających.
 3. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu spowoduje usunięcie Twojego posta.
 4. Właściciel serwisu KutnoRodzinne.pl zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Ciebie za pośrednictwem komentarzy.
 5. Właściciel serwisu KutnoRodzinne.pl zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści Twoich komentarzy.

2. Zasady dodawania komentarzy

 1. Korzystając z usługi dodawania komentarzy zobowiązujesz się robić to zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zabronione jest naruszanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dodając komentarz stosuj się do poniższych zasad:
 • nie rozpowszechniaj treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zagrażających naruszeniem takich dóbr.
 • nie podejmuj działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (dotyczy torównież pomówienia lub zniesławienia).
 • nie propaguj przemocy i agresji.
 • nie wzywaj do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, płciowej.
 • nie propaguj alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii
 • wypowiadaj się w sposób kulturalny (nie używaj określeń powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe).
 • nie publikuj żadnych danych osobowych czy kontaktowych.
 • dbaj, aby dodawana treść nie naruszała praw autorskich osób trzecich.
 • nie rozpowszechniaj treści reklamowych i handlowych.
 • nie reklamuj innych stron internetowych (nie zamieszczaj linków) lub usług.
 • używaj polskich znaków, a wielkie litery stosuj tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • nie powielaj (nie duplikuj) wpisów.
 • dodawaj komentarze zgodne tematycznie z artykułem, pod którym się znajdują.

3. Prawa autorskie

 1. Za pośrednictwem komentarzy możesz rozpowszechniac wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa.
 2. W przypadku treści autorstwa osób trzecich należy jednoznacznie wskazać rzeczywistego autora tych treści oraz podać źródło tych treści.
 3. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia dodawania kometarzy upoważniasz właściciela serwisu KutnoRodzinne.pl do korzystania z utworu (zamieszczonej przez Ciebie treści) bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

4. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel serwisu KutnoRodzinne.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych w komentarzach.
 2. Jako osoba dodająca komentarz ponosisz wyłączną i osobistą odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
 3. Właściciel serwisu KutnoRodzinne.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych Twoich danych na żądanie uprawnionego organu państwowego, w wypadku wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego, mającego związek z Twoją aktywnością w serwisie KutnoRodzinne.pl.
 4. Wszelkie problemy związane z naruszeniem regulaminu komentarzy należy zgłaszać na adres rodo@kutnorodzinne.pl.