Ogólnopolski konkurs Biblioteki na recenzję literacką [4.05]

Do kiedy: 4 maja (poniedziałek)

Gdzie: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Opis:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zaprasza wszystkich, w tym również dzieci i młodzież, do udziału w konkursie na recenzję literacką. 

Spośród nadesłanych recenzji zostaną wybrane trzy najlepsze.

Recenzja dowolnego filmu lub książki może być opracowana w jednej z poniższych form:

a) w formie pisemnej

b) w formie ustnego wygłoszenia utrwalonego audiowizualnie

Recenzje należy zgłosić do konkursu poprzez jej wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@bibliokutno.pl z tytułem RECENZJA.

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi  oraz wzór oświadczenia, które należy dołączyć do zgłoszenia, są dostępne na stronie Biblioteki.

 

Źródło/grafika: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie