“Stok nie jest dla bałwanów” – ogólnopolski konkurs plastyczny

Do kiedy:  1 marca 2019 r. (piątek)

Adres:  Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji

Opis:

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie zachęca dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-plastycznym pn. “Stok nie jest dla bałwanów”. Zadaniem konkursowym jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS (Dekalog zamieszczamy na końcu artykułu).

Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kat. I – wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
 • kat. II – wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji (ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania niżej) podpisaną przez opiekuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

Kliknij, aby pobrać regulamin oraz kartę zgłoszeniową.

 

Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów (Dekalog FIS)

 1. Wzgląd na inne osoby – Każdy narciarz lub snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
 2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością – Każdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.
 3. Wybór kierunku jazdy – Narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym się przed nim.
 4. Wyprzedzanie – Narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów.
 5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku – Narciarz lub snowboarder, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
 6. Zatrzymanie na trasie – O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.
 7. Podchodzenie i schodzenie na nogach – Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.
 8. Przestrzeganie znaków narciarskich – Każdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras.
 9. Wypadki – W razie wypadku każdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym pomocy.
 10. Obowiązek ujawnienia tożsamości – Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

Źródło/grafika: Komenda Powiatowa Policji w Kutnie / sitn.pl (Dekalog FIS)

Powiadom mnie!
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments