“Świąteczna bajka” – konkurs literacki MDK [zgłoszenia do 4.12]

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zaprasza uczniów szkół podstawowych (w wieku 9-15 lat) do udziału w VI edycji Konkursu Literackiego „Świąteczna Bajka”. Jeśli Waszym dzieciom nieobce są bajkowe światy, ich wyobraźnia nie ma granic, a do tego potrafią przelać swoją niesamowitą historię na papier – ten konkurs jest właśnie dla nich!

Do kiedy można zgłaszać prace: 4 grudnia (piątek)

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

Opis:

Prace konkursowe, czyli bajki i opowiadania o tematyce świątecznej, należy nadsyłać w terminie do 4 grudnia 2020 r., na adres e-mail: konkursy.mdk@gmail.com.

Należy je przesłać w otwartym (dającym się edytować) pliku tekstowym (formaty: .rtf, .doc lub .docx). Nie mogą być dłuższe niż 2 strony maszynopisu (czcionka 12, interlinia 1,5).

W zgłoszeniu (nad treścią bajki) należy podać:

  1. imię i nazwisko autora bajki
  2. rok urodzenia oraz wiek
  3. telefon kontaktowy nauczyciela, rodzica lub opiekuna

Prace, które nie spełniają powyższych warunków, czyli spisane ręcznie, bądź przekraczające podaną objętość i niezawierające wszystkich wymienionych wyżej danych autora, nie będą brane pod uwagę, jako niezgodne z regulaminem konkursowym.

Jury oceniać będzie oryginalność i pomysłowość przesłanych tekstów, podda ocenie również poprawność językową, stylistyczną czy interpunkcyjną.

Prace oceniane będzie przez jury w 3 kategoriach wiekowych:

  • 9 -10 lat
  • 11-13 lat
  • 14-15 lat

Autorzy najciekawszych świątecznych opowieści otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a nagrodzone bajki zostaną odczytane na antenie Radia Q (partner wydarzenia), w świątecznym cyklu „Przeczytaj mi bajkę” w grudniu 2020 r.

O wynikach konkursu organizator poinformuje mailowo oraz przez stronę internetową i FB MDK Kutno.

W razie pytań należy kontaktować się z koordynatorką konkursu, Olą Kołodziejek, poprzez e-mail: konkursy.mdk@gmail.com.

 

Źródło/zdjęcie: Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie