XIV Kutnowski Festiwal Kolęd i Pastorałek [zgłoszenia do 10.12]

Przed nami XIV Kutnowski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Tegoroczna edycja odbędzie się 20 grudnia, w formule online. Konkursowe nagrania wideo należy przesłać do 10 grudnia.

Do kiedy zgłoszenia: do 10 grudnia (czwartek)

Kiedy koncert: 20 grudnia (niedziela), godz. 18:00

Gdzie: online / strona KDK na Facebooku

Organizatorzy: Kutnowski Dom Kultury, Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie

Opis:

W tym roku w ramach XIV Kutnowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek przeprowadzony zostanie konkurs online, którego finał odbędzie się 20 grudnia, o godz. 18:00 na stronie Kutnowskiego Domu Kultury na Facebooku.

Uczestnicy (soliści) mogą zgłaszać się w 4 kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):

  • 3-6 lat
  • 7-9 lat
  • 10-12 lat
  • 13-14 lat

Zgłoszeń należy dokonywać w formie nagrania wideo, na którym zostanie zamieszczona jedna kolęda lub pastorałka w języku polskim.

Nie należy wysyłać plików z filmami, a jedynie link do nagrania konkursowego. Trzeba go załączyć do zgłoszenia elektronicznego i przesłać do dnia 10 grudnia 2020. Elektroniczny formularz karty zgłoszenia dostępny jest tutaj.

Należy również zapoznać się z regulaminem konkursu, który dostępny jest tutaj.

Po przesłuchaniu nadesłanych prezentacji, Jury wyłoni laureatów. Zostaną im przyznane nagrody główne, wyróżnienia i nagrody specjalne. Finaliści będą zaprezentowani w mediach społecznościowych oraz na stronach www. Otrzymają zaproszenia do udziału w innych festiwalach i konkursach piosenki organizowanych na terenie Kutna.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla Laureatów nie będą wysyłane pocztą, będą do odbioru wyłącznie w budynku Kutnowskiego Domu Kultury. Organizator poinformuje uczestników o warunkach odbioru nagrody za pomocą poczty e-mail.

Wydarzenie organizowane jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczone jest dla dzieci z Powiatu Kutnowskiego.

 

Zapytania, dotyczące festiwalu, należy kierować na adres e-mail: rtm.kutno@wp.pl.

 

Źródło/grafika: Kutnowski Dom Kultury